• 2023 Mayhaw Madness

  Melomel
  LA - Louisiana

  $25.00 / 750 mL Bottle
 • Blueberry Lemon Pie

  Melomel
  LA - Mississippi Delta

  $25.00 / 750 mL Bottle
 • 2023 Blackberry BeauSoleil

  Melomel
  LA - Louisiana

  $25.00 / 750 mL Bottle
 • 2023 Bobby's Bochet

  Honey
  LA - Mississippi Delta

  $45.00 / 750 mL Bottle
 • 2024 Parish Peach

  Melomel

  $25.00 / 750 mL Bottle
 • 2024 Battle Weary - Hibiscus Mead

  Metheglin

  $25.00 / 750 mL Bottle
 • Light of Valhalla

  Honey
  LA - Mississippi Delta

  $40.00 / 750 mL Bottle
 • 2023 Valkyries Flight (Standard Sweet)

  Honey
  LA - Mississippi Delta

  $25.00 / 750 mL Bottle
 • Endless Summer (Lemon-Vanilla)

  Melomel
  LA - Mississippi Delta

  $25.00 / 750 mL Bottle
 • 2023 Bayou Bluesberry

  Melomel
  LA - Mississippi Delta

  $25.00 / 750 mL Bottle
 • 2023 Odens Love

  Metheglin
  LA - Mississippi Delta

  $25.00 / 750 mL Bottle
 • Lemon Zinger

  Melomel
  LA - Mississippi Delta

  $25.00 / 750 mL Bottle