2017 Saviez Syrah

2017 Saviez Syrah

Syrah / Shiraz
CA - California
$10.95 / 750 mL Bottle

  • Alcohol 14.50%