• Blackberry Acai

  SOMO Spritz / Iowa
  White

  7% ABV
  NY - Other
  $18.00 / 4 x 375 mL
 • Blood Orange

  SOMO Spritz / Iowa
  White

  7% ABV
  NY - Other
  $18.00 / 4 x 375 mL Can
 • Pineapple Mango

  SOMO Spritz / Iowa
  White

  7% ABV
  NY - Other
  $18.00 / 4 x 375 mL
 • Raspberry Lime

  SOMO Spritz / Iowa
  White

  7% ABV
  NY - Other
  $18.00 / 4 x 375 mL